19de Congres van de DPVKOM
Erfurt (Duitsland), 26-28.09.2002
"Vernieuwend vakbondsbeleid voor mondige werknemers

Van 26 tot 28 september 2002 had in Erfurt (Duitsland) het 19de Congres plaats van DPVKOM. De huidige voorzitter, Willi Russ (49), werd met een grote meerderheid in zijn ambt bevestigd. Russ leidt de DPVKOM sedert 1992.
Herkozen werden collega Elisabeth Kopp, tewerkgesteld bij de RegTP, de collega's Volker Geyer en Horst Sayffaerth, beiden tewerkgesteld op het nationaal secretariaat van de DPVKOM in Bonn, en collega Werner Gutknecht uit de RV Nord. Collega Karlheinz Vernet Kosik, tot nog toe federaal voorzitter van de deelstaat Beieren, werd voor de eerste maal in het Verbondsbestuur gekozen. Voor de eerste maal zijn met respectievelijk Ilse Roll en Günter Weidig ook vrouwen en senioren in het Verbondsbestuur vertegenwoordigd.
Thema's:
- Personeelsbeleid – eed van de Deutsche Telekom AG in de nieuwe deelstaten, dat ze niets aan hun vermogen heeft onttrokken
- Nieuwe, vernieuwende wegen in het loonbeleid bij post, telecommunicatie en de Postbank

- Communicatievakbond DPV is tegen de geplande sluiting van de Postbank in Leipzig
- Deutsche Post AG plant drastische vermindering van het aantal brievenbussen
- Werknemers eisen eerlijke houding
Aan dit congres namen als gasten Eurofedop-leden deel uit Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Luxemburg, Slowakije, Kroatië. De Eurofedop-delegatie, waaronder secretaris-generaal Bert Van Caelenberg, werd bij de begroetingstoespraak vertegenwoordigd door voorzitter Fritz Neugebauer.
Hij begroette het congres en loofde de voorzitter die zich in de voorbije jaren speciaal ingezet heeft voor Midden- en Oost-Europese bonden.
Voor meer info over het DPVKOM-Congres: www.dpvkom.de
Bert Van Caelenberg
secretaris-generaal Eurofedop

Werkbezoek aan CFTC (Frankrijk)

Tijdens dit werkbezoek op 23 oktober 2002 stonden volgende punten aan de agenda: follow-up van het congres, voorbereiden van de beroepsraden, doornemen van de vakbondsactualiteit.
Mevr. Nicole Prud'Homme, lid van het uitvoerend bestuur van Eurofedop, had voor deze gelegenheid de CFTC-bonden Post & Telecom, gezondheidsdiensten, FGF, Defensie en Politie samengebracht.
Voor Eurofedop was de voorzitter vertegenwoordigd door Wilhelm Gloss; Jean-François Engel, vice-voorzitter van de CCOD/CCSP, namen samen met Bert Van Caelenberg deel aan het gesprek.
CFTC wees op de noodzaak om via de bestaande structuren, de inspraak van de basis te stimuleren. Via het inschakelen van militanten bij thema gerichte studiepunten kunnen beroepsraadszittingen een meerwaarde verkrijgen.
Problemen die de nationale grenzen overtreffen moeten Europees aangekaart worden, vb. diploma-erkenning bij de gezondheidsberoepen; tekort aan verzorgend personeel.

De Eurofedop-activiteiten bij de Europese sociale dialoog, Troïka-zittingen, resultaten van contacten bij Europees Parlement, Raad en Commissie kunnen via multimediatechnieken zichtbaarder gemaakt worden.
De vernieuwde website kan hier al een rol spelen.
De agenda 2003 zal van alle organisaties inspanningen vergen. Zij zullen echter kunnen rekenen op Eurofedop zich bij monde van de penningmeester en secretaris-generaal achter de standpunten van CFTC stelde.
Deze geslaagde bijeenkomst stelde duidelijk dat lidmaatschap van Eurofedop en Infedop de weg is naar vakbondspluralisme, iets wat in Frankrijk een verworvenheid is. En een eis blijft van Eurofedop in Europa.
BVC

"DIENSTEN VAN ALGEMEEN BELANG"
Brussel, 11.04.2002
Hoorzitting

Voor Eurofedop: Wilhelm Gloss, Jean-Paul Devos, Bert Van Caelenberg
De belangrijke rol die diensten van algemeen belang in het dagelijks leven van burgers spelen, maakt dat ze onlosmakelijk verbonden zijn met het Europees sociaal model. Gezien de voortschrijdende politieke en economische eenwording van de Europese Unie is evenwel een serie maatregelen dringend geboden. Dit is de voornaamste conclusie van een verkennend advies, getiteld "Diensten van algemeen belang" (rapporteur: Hernández Bataller, Diverse werkzaamheden, Spanje), dat op 17 juli met ruime meerderheid van stemmen door het EESC is goedgekeurd.
Het Comité is van mening dat de Commissie een voorstel voor een kaderrichtlijn moet opstellen waarin de beleidsbeginselen aangaande diensten van algemeen economisch belang zijn vastgelegd en waarin de lidstaten de nodige speelruimte ter zake wordt verzekerd. In het voorstel voor een richtlijn moet gemotiveerd worden waarom diensten van algemeen belang verplicht worden gesteld.