Raad van Europa, Straatsburg, 22-27.09.2001, "Parlementaire Vergadering NGO’s"

Zowel bij de "Parlementaire Vergadering" als bij de NGO’s stond de problematiek "Terrorisme" op het voorplan. Duidelijk was dat beide eenzelfde taal spraken: bestraffen, maar geen haat!
In de verschillende vergaderingen bij de NGO’s wou men de negatieve insinuaties in verband met de problematiek "Terrorisme" naar hun groeperingen toe met klem tegenspreken.
Het "Comité de Liaison" dringt aan bij de Raad van Europa hun "consultatieve rol" te vervangen door een "participerende" rol.
Er werd een warme oproep gedaan aan alle NGO’s om maximaal aanwezig te zijn op de conferentie NGO/Parlementairen "Citoyenité, solidarité: quelle Europe voulons nous" op 6-7.11.2001 te Straatsburg.
In de Regroupement "Droits de l’Homme" werd het voorstel van de resolutie betreffende de "gewetensbezwaarden" met algemeen akkoord goedgekeurd.
In de Regroupement "Dialogue et solidarité Nord-Sud" werd vooral stilgestaan bij de week NGO en het Centrum Nord-Sud te Lisabon.4de Congres ESCU
(European Senior Citizens' Union)
Brussel (Europees Parlement), 17-18.10.2001

Bij de opening verwelkomde het Congres EVP-voorzitter Wilfried Martens.
De Europese Unie heeft oog voor de problematiek van de derde leeftijd en de solidariteit tussen generaties. Zij werken dan ook aan richtlijnen die de volgende generaties pensioenzekerheid moeten garanderen.
De deelnemers uit lidstaten en kandidaatslanden hebben zich uitgesproken over de verschillende rapporten; bij de discussies waren moties over statuten, bijdrageregeling en toekomstperspectieven gesprekstof.
Europarlementslid Dr. Marilies Flemming bracht een mededeling over de uitbreiding van de Unie in relatie tot senioren.
Dit Congres kon ook verder rekenen op de politieke interesse van EVP-voorzitter, het Europees Parlement en commissaris Viviane Reding. Eurofedop, dat een waarnemersstatuut heeft van bij de oprichting van de ESCU, werd vertegenwoordigd door secretaris-generaal Bert Van Caelenberg.
Bert Van Caelenberg
secretaris-generaal EurofedopHet Parlement van de Openbare Dienst
Wenen (Oostenrijk), 16-18.10.2001

Van 16 tot 18 oktober 2001 congresseerde de vakbond openbare dienst in het Austria Center te Wenen. Met bijna 1000 afgevaardigden is dit 14de Congres een vierjaarlijkse activiteit die in de eerste plaats een intern vakbondsgebeuren is. Verkiezingen en maandenlange positiebepalingen liggen hier ter stemming vóór, in documenten, die de vakbondslijn zullen bepalen.
Het is ook een mediagebeuren. De GÖD heeft door haar professionale aanpak de negatieve denkpatronen over de openbare dienst doorbroken.
In toespraken kwam de regering haar standpunt verdedigen. Premier Dr. Wolfgang Schüssel had zoveel lof voor de inzet van de openbare dienst dat we bijna de aangekondigde hervormingen bij de overheid (i.v.m. statuut, pensioen enz.) zouden vergeten hebben.
Door de afwezigheid van de vice-premier verantwoordelijk voor de openbare dienst, was het echter duidelijk dat de titel van het congres "Lust auf Morgen" (EN) niet aan haar besteed was. Als gast was het een eer voor de secretaris-generaal van Eurofedop om samen met dhr Fritz Verzetnitsch, ÖGB-voorzitter, tevens EVV-voorzitter, vooraan in de zaal de Europese Christelijke Fractie te vertegenwoordigen.
Dit Congres was voorafgegaan (14 oktober 2001) door de zittingen van de Fracties. Bij de FCG, Christelijke Fractie, sprak Guy Rasneur als voorzitter van Eurofedop. Hij had het over de hervormingen bij het openbaar ambt in Europese landen. Vorming, permanente bijscholing en een groter recht tot spreken zijn onontbeerlijke elementen bij elke hervorming. De openbare dienst moet een toekomst hebben, en daarvoor dient het actieveld uitgebreid te worden tot problemen als milieu, armoede, onderwijs en bejaardenzorg. Wij moeten het duurzame karakter van de taken die aan de openbare dienst zijn toevertrouwd verdedigen. Grote Europese instellingen moeten de discussie aangaan met overheidsvakbonden om antwoorden te vinden op de alomvattende overheersing van de markt.
In dit verband onderstreept de Eurofedop-voorzitter op het GÖD/FCG-Congres de noodzaak dat vakbondsactie op Europees vlak versterkt wordt. Hij stelt dat rekening dient gehouden te worden met de voorwaarden die ons kenmerken, dus met het principe van vakbondspluralisme.
Dit betekent natuurlijk niet dat wij, in het licht van de globaliseringsstrategieën die door de regeringen worden ontplooid, zouden nalaten om eveneens op een meer globale wijze, d.m.v. allianties tussen vakbonden en na bepaling van gemeenschappelijke doelstellingen, dergelijke strategieën van antwoord dienen.
Met overweldigende meerderheid werd Fritz Neugebauer opnieuw tot voorzitter verkozen. Samen met een paar nieuwe gezichten zullen zij de zware taak hebben de GÖD door een zeer moeilijke onderhandelingsperiode te worstelen.
In naam van Eurofedop danken we het GÖD- en GÖD/FCG-bestuur voor de woorden van erkenning die Eurofedop op dit Congres kreeg. Tevens in naam van Eurofedop-gastafgevaardigden onze dank aan de organisatieverantwoordelijken.
U wil meer weten over dit Congres? Zie dan www.goed.at
www.bundessektion.at

Bert Van Caelenberg
secretaris-generaal Eurofedop


 

 

  able>