Voorzitters en secretarissen van de Beroepsraden en Uitvoerend bestuur
2-3 oktober 2003, Luxemburg

Op 2 oktober vond de bijeenkomst van de voorzitters en secretarissen van de Eurofedop Beroepsraden plaats in het Jean Monnet Centrum in Luxemburg. De ruim 30 deelnemers bespraken de activiteiten van 2003 en de doelstellingen voor 2004. Daarnaast werd er verder ingegaan op het resultaat van de Europese Conventie en de start van de IGC. Namens de Europese Commissie lichtte Dhr. Marcel Haag het “Groenboek betreffende Diensten van Algemeen belang” COM (2003)270 toe.
De dag nadien kwam het Uitvoerend bestuur bijeen. Onder leiding van Fritz Neugebauer, Voorzitter Eurofedop, werden de Eurofedop activiteiten geanalyseerd en werden de projecten voor 2004 voorgesteld. Het nieuwe jaar zal in ieder geval worden ingezet met een feestelijke bijeenkomst in de Bibliotheek Solvay, te Brussel op 27 januari.

Luc Hamelinck, Paul Koeslag, Eric Aarts

Jadranko Vehar, Joseph Vella

Willi Russ, Manfred Wiedner, Esther Reyes Diez, Edit Simao,
Josep Lluis Bauza Simó, Vlasta Mesarić

Johan Vermeire, Alfred Lohman

Marcel Haag, Bert Van Caelenberg

Marcel Haag, Bert Van Caelenberg, Fritz Neugebauer, Wilhelm Gloss

Leden van “Voorzitters en Secretarissen van de Beroepsraden”.